Ohrozí montáž ťažného zariadenia záruku môjho vozidla?

Nie, montáž ťažného zariadenia rozhodne neobmedzí záruku Vášho vozidla.

Neohrozí

  • Montáž ťažného zariadenia spadá pod tzv. blokovú výnimku (nariadenia Komisie (EU) č. 461/2010). V prípade montáže homologovaných dielov (tzn. schválených podľa európskych smerníc) sa jedná o diely porovnateľnej kvality s tými z prvovýroby.
  • V našich strediskách sú vykonávané montáže homologovaných ťažných zariadení a elektroinštalácií odborne, so všetkými nutnými dokumentmi. Preto bude Vaša záruka zachovaná.
  • Typový list ťažného zariadenia stačí doložiť na dopravnom inšpektoráte, kde vykonajú zápis o ťažnom zariadení do veľkého technického preukazu.

Čo je bloková výnimka

  • Bloková výnimka je legislatívna úprava Európskej komisie č. 460/2010. Jednoducho povedané, Vy ste zákazník a nikto Vám nesmie diktovať, kam ísť na údržbu svojho vozidla a nesmie Vás „vydierať“ stratou záruky.
  • Od júna roku 2010 má každý majiteľ vozidla, vrátane tých nových v záručnej lehote, právo si vybrať aký servis chce. Autorizovaný aj nezávislý. Bez straty záruky!


Detaily blokovej výnimky

  • Cieľom bolo zvýšenie konkurencie na trhu v oblasti predaja a servisu motorových vozidiel.
  • Nariadenie komisie (EU) čís. 461/2010 (tzv. bloková výnimka) sa týka iba obchodu s náhradnými dielmi, opráv a údržby motorových vozidiel.


Podmienky vydané komisiou EÚ

Je úplne vylúčené, akokoľvek zasahovať či obmedzovať predaj náhradných dielov nezávislým autoservisom, ktoré ich používajú na opravy a údržbu motorových vozidiel
Je úplne vylúčené, akokoľvek zasahovať či obmedzovať dodávky a predaj tovaru od dodávateľov dielov, nástrojov na opravy, diagnostického či iného zariadenia pre autorizované a nezávislé autoservisy alebo pre konečného užívateľa
Je úplne vylúčené, akýmkoľvek spôsobom obmedzovať možnosť výrobcu komponentov pre prvú montáž umiestňovať svoju obchodnú značku či logo na tieto komponenty alebo náhradné diely


Záruka bez podmienok

Spotrebiteľ má právo používať akúkoľvek opravovňu pre nezáručné opravy, a to aj v priebehu zákonnej záručnej doby alebo predĺženej záručnej doby.

Spotrebitelia majú tiež slobodnú voľbu si vybrať autodiely, ktoré budú použité na opravu či servis ich vozidla.

Médiá, ktoré o blokovej výnimke písali

Aktuálně.cz

iDnes.cz

Novinky.cz