Ako pripevniť odnímateľné ťažné? Ako zapojiť redukciu zásuvky?

Odnímateľné ťažné zariadenia sa vyznačujú vysokou estetikou a jednoduchou montážou, ktorú zvládnete doma bez použitia náradia. Ku všetkým ťažným zariadeniam dodávame aj redukciu elektroinštalácie pre použitie 7-pólovej aj 13-pólovej zásuvky.

Montáž horizontálne odnímateľného ťažného zariadenia

 1. Vyberieme krytku z domčeka pre guľu.
 2. Uvoľníme zaisťovaciu páku smerom k vozovke.
 3. Vložíme guľu do domčeka - čapy na guli musia zapadnúť do drážok a zaistíme páku späť.
 4. Závlačkou zaistíme páku proti uvoľneniu.
 5. Nasadíme krytku tak, aby šípka na krytke smerovala smerom nahor.

Montáž vertikálne odnímateľného ťažného zariadenia 

 1. Vždy, keď nie je nasadená guľa musí byť použitá krytka. Zabráni prenikaniu nečistôt.
 2. Z „domčeka“ odnímateľného ťažného zariadenia odstránte ochrannú krytku.
 3. Odnímateľnú guľu vyberte z ochranného obalu, pokiaľ nevidíte ČERVENÉ pole (guľa je zaistená) odomknite ju pohybom (podľa naznačených šípok). Pri montáži musí byť pole v ČERVENEJ farbe!
 4. Guľu zasuňte do domčeka ŤZ, zvisle hore až na doraz.
 5. Guľa musí počuteľne zacvaknúť, ovládacie koliesko sa vráti do pôvodnej polohy, identifikačné pole je ZELENÉ. Guľa
  je správne zaistená.
 6. Uzamknite ju a kľúč vyberte.
 7. Modrú krytku zámku uzavrite.
 8. Pokiaľ odnímateľná guľa nie je v ZELENOM poli, nie je dostatočne nasadená v domčeku - je potrebné ju vybrať a celý postup zopakovať (obr. 9).
 • Mechanizmus gule aj domček udržujte čisté.
 • Pri vybratej guli vždy používajte ochrannú krytku.
 • Guľu aj domček ošetrujte pravidelne (podľa frekvencie používania) vhodným prostriedkom (mazivom)

Ako zapojiť redukciu zásuvky?

Rozlišujeme medzi dvoma typmi elektroinštalácie podľa počtu pólov: 7pinová a 13pinová. Viac o jednotlivých typoch elektroinštalácie nájdete tu.

Zapojenie redukcie 7pin → 13pin

 1. Nájdeme si vodiaci kolík zásuvky.
 2. Nájdeme si vodiacu drážku redukcie.
 3. Navedieme vodiacu drážku redukcie k vodiacemu kolíku zásuvky a zasunieme redukciu.
 4. Viečko zásuvky sa oprie do redukcie tak, aby nijako nebránilo pripevneniu 13-pin zástrčky.
 • Redukciu používame iba na zapojenie 13-pin zástrčky.
 • Pokiaľ redukciu nevyužívame, je nutné ju vždy vybrať zo zásuvky!

Zapojenie redukcie 13pin → 7pin

 1. Nájdeme si vodiaci kolík zásuvky.
 2. Nájdeme si vodiacu drážku redukcie.
 3. Navedieme vodiacu drážku redukcie k vodiacemu kolíku zásuvky.
 4. Zasunieme redukciu do zásuvky.
 5. Otočíme redukciu v smere hodinových ručičiek o 90°.
 6. Odklopíme krytku redukcie pre 7-pin.
 • Redukciu používame iba na zapojenie 7-pin zástrčky.
 • Pokiaľ redukciu nevyužívame, je nutné ju vždy vybrať zo zásuvky!